AstronomerSE: mailing list for astronomers in Sweden

astronomerSE_logga2_vitt_500
AstronomerSE är en epostlista som drivs av Svenska Astronomiska Sällskapet för yrkesastronomer i Sverige.

Redaktör för listan är Robert Cumming, kommunikatör vid Onsala rymdobservatorium och redaktör för Populär Astronomi.

Frågor? Skriv till info@astronomer.se eller robert.cumming@chalmers.se.

Listans språk är engelska. Delar av innehållet kan vara på svenska.

Skriv upp dig: använd formuläret nedan (tryck på retur när du är klar) eller använd den här länken istället.

Är du med på Facebook? I AstronomerSE-gruppen kan du hålla kontakt med andra. Facebook-gruppen startades 2013 som en pilot för AstronomerSE.

AstronomerSE is a mailing list run by the Swedish Astronomical Society for professional astronomers in Sweden.

List editor is Robert Cumming, communications officer at Onsala Space Observatory and editor for Populär Astronomi.

Questions? Write to info@astronomer.se or robert.cumming@chalmers.se.

The list language is English, with some content in Swedish.

Sign up: use the form below (hit enter when you’re done) or if that doesn’t look good, try this link instead.

Are you on Facebook? Join the AstronomerSE group and keep in contact with others. The Facebook group was started in 2013 as a pilot for AstronomerSE.

Subscribe to/Skriv upp dig på AstronomerSE

* indicates required
Email Format