Kontakt

E-post kontakt@astronomiska.se
Fysisk adress Svenska Astronomiska Sällskapet, AlbaNova universitetscentrum, Stockholms observatorium,
106 91 Stockholm
Plusgiro 37 93 17 – 1
Medlemsärenden Gäller det betalningar, nyanmälningar, adressändringar eller dylikt? Kontakta då Nätverkstan Ekonomitjänst som sköter vårt register.
Sekreterare För övriga medlemsärenden och sällskapets löpande aktiviteter: Dan Kiselman, dan@astro.su.se, 08-5537 8531
Ordförande Jesper Sollerman, jesper@astro.su.se, 08-5537 8554
Vice ordförande Peter Linde, peter@astro.lu.se, 070-564 5316
Populär Astronomi Se Populär Astronomis kontaktsida