Om Sällskapet

Svenska astronomiska sällskapet utgör en sammanslutning av den astronomiska vetenskapens utövare och vänner i Sverige.

Styrelse 2016-2018
Ordförande Jesper Sollerman, jesper@astro.su.se
Vice ordförande Peter Linde, peter@astro.lu.se
Skattmästare Peter Lindroos
Sekreterare Dan Kiselman, dan@astro.su.se
Styrelseledamöter Urban Eriksson
Mikael Ingemyr
Andreas Korn
Tanja Nymark
Carina Persson
Gabriella Stenberg Wieser
Eva Wirström
Anders Västerberg
Revisorer Gunnar Lövsund, Hans Thorgren
Revisorssuppleanter Rickard Castillus, H-G Florén
Valberedning Nils Bergvall, Sofia Feltzing, Magnus Näslund
Redaktör Robert Cumming
Bitr. redaktör Gunnar Welin