Om Sällskapet

Svenska astronomiska sällskapet utgör en sammanslutning av den astronomiska vetenskapens utövare och vänner i Sverige.

Styrelse 2020-2022
Ordförande Peter Linde, peter@astro.lu.se
Skattmästare Peter Lindroos
Styrelseledamöter Magnus Axelsson
Urban Eriksson
Mikael Ingemyr
Dan Kiselman
Andreas Korn
Anders Nyholm
Tanja Nymark
Sofia Ramstedt
Eva Wirström
Anders Västerberg
Revisorer Marie Almendal, Gunnar Lövsund
Revisorssuppleanter David Andersson, Rickard Castillus
Valberedning Sofia Feltzing, Magnus Näslund, Jesper Sollerman, Gabriella Stenberg Wieser
Redaktör Robert Cumming
Bitr. redaktör Gunnar Welin