Om Sällskapet

Svenska astronomiska sällskapet utgör en sammanslutning av den astronomiska vetenskapens utövare och vänner i Sverige.

Styrelse 2018-2020
Ordförande Jesper Sollerman, jesper@astro.su.se
Vice ordförande Peter Linde, peter@astro.lu.se
Skattmästare Peter Lindroos
Sekreterare Dan Kiselman, dan@astro.su.se
Styrelseledamöter Magnus Axelsson
Urban Eriksson
Mikael Ingemyr
Andreas Korn
Tanja Nymark
Sofia Ramstedt
Eva Wirström
Anders Västerberg
Revisorer Gunnar Lövsund, Hans Thorgren
Revisorssuppleanter Marie Almendal, Rickard Castillus
Valberedning Sofia Feltzing, Magnus Näslund, Gabriella Stenberg Wieser
Redaktör Robert Cumming
Bitr. redaktör Gunnar Welin