Verksamhet

Aktuella aktiviteter

Föredrag, utflykter, med mera: se Program hösten 2018.

Sammankomster

Varje år anordnar Svenska Astronomiska Sällskapet ett antal föredrag av amatörastronomer, yrkesastronomer eller forskare inom närbesläktade ämnen. Tidigare program: hösten 2014, hösten 2013, vintern 2012, hösten 2012.
Astronomdagarna som anordnas vartannat år är främst till för yrkesastronomer, studenter och lärare. Astronomins dag och natt utlystes av sällskapet för första gången 2012.

Tidskrift

Svenska Astronomiska Sällskapet ger ut tidskriften Populär Astronomi som alla medlemmar får.

Rosa Tengborgs ungdomsstipendium

Rosa Tengborgs ungdomsstipendium delades ut till Robin Andersson 2012 och till Elisabeth Werner 2013. Läs mer om Rosa Tengborgs ungdomsstipendium

Bidrag

Sällskapets planetariefond delar ut ekonomiska bidrag till amatörastronomisk eller populärastronomisk verksamhet. Läs mer om bidrag.

ESO Astronomy Camp

Sällskapet stödjer deltagare på astronomilägret ESO Astronomy Camp som hålls i Italien över nyårshelgen. Läs mer om lägret och hur du kan få delta.

Astronomins dag och natt

Svenska Astronomiska Sällskapet koordinerar Astronomins dag och natt. Läs mer om Astronomins dag och natt.

Astronomdagarna

På konferensen Astronomdagarna möts alla Sveriges astronomer, forskare liksom amatörer. Läs mer om Astronomdagarna