Program våren 2020

Sällskapets 100-årsfirande är slut, men bloggen 100.astronomiska.se ligger kvar för den som missat den.


Dainis Dravins: Astronomin om 100 år
I början av 1900-talet hade vi ännu inte upptäckt galaxer, exoplaneter eller interstellär materia.
Stjärnornas energikälla var okänd och om grundämnenas uppkomst visste vi inget. Elektroniska
datorer var obefintliga och teleskopen använde tämligen okänsliga fotoplåtar.
Kan vi nu ha en aning om hur astronomin kommer att se ut hundra år i framtiden? Dainis Dravins, professor emeritus vid Lunds universitet, berättar om sina visioner.

Tid: torsdag 30 januari, kl 19:00
Plats: Oskar Kleins auditorium (FR4), AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm
Hitta dit: Buss: 61, T-bana: Tekniska högskolan
Infarten till Albanova norrifrån från Roslagsvägen är avstängd. Med bil måste man åka inifrån stan via Roslagstullsbacken eller Körsbärsvägen/Ruddammsvägen. Parkering på stadsgatorna eller på nordsidan av Albanovas huvudbyggnad dit man når via Ruddammsvägen.


Årsmöte
Sedvanliga årsmötesärenden, i år är det styrelseval.

Magnus Axelsson: Gammablixtar med rekordenergi
Gammablixtar har sitt ursprung i universums kanske mest kraftfulla explosioner och signalerar födelsen av ett svart hål. Nya observationer har visat på gammastrålning med energier många gånger större än vad som tidigare uppmätts — över 1 TeV (teraelektronvolt). Magnus Axelsson från Stockholms universitet berättar om observationerna och svårigheterna med att tolka dem.

Tid: torsdag 12 mars, kl 19:00
Plats: The Svedberg-salen (FD5), AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm
Hitta dit: Buss: 61, T-bana: Tekniska högskolan
Infarten till Albanova norrifrån från Roslagsvägen är avstängd. Med bil måste man åka inifrån stan via Roslagstullsbacken eller Körsbärsvägen/Ruddammsvägen. Parkering på stadsgatorna eller på nordsidan av Albanovas huvudbyggnad dit man når via Ruddammsvägen.