Med anledning av sällskapets 100-årsjubileum så tilldelade Stiftelsen Sveriges nationaldag oss en fana, den 6:e juni 2019. Utdelningen ägde rum å Tessinska palatset och överräckte fanan gjorde landshövding Sven-Erik Österberg. Sällskapet representerades av ordförande Jesper Sollerman och styrelseledamot Mikael Ingemyr.