Årets första nummer av Populär astronomi har tryckts och postats. Borde nå adressaterna senast 27 mars, något senare än planerat.