Om Sällskapet

Svenska astronomiska sällskapet utgör en sammanslutning av den astronomiska vetenskapens utövare och vänner i Sverige.

Styrelse 2022-2024
Ordförande Peter Linde, peter@astro.lu.se
Vice ordförande
Andreas Korn
Skattmästare Peter Lindroos
Sekreterare
Dan Kiselman
Övriga styrelseledamöter Marie Almendal
Linn Boldt-Christmas
Urban Eriksson
Anders Nyholm
Tanja Nymark
Eva Wirström
Anders Västerberg
Revisorer 2023-24 David Andersson, Linnéa Rosenbecker
Revisorssuppleanter 2023-24 Peter Nerman, Maria Youngman
Valberedning Mikael Ingemyr, Magnus Näslund, Eric Stempels, Gabriella Stenberg Wieser
Redaktör Katrin Ros
Biträdande redaktör Gunnar Welin
Rulla till toppen