Historia

Svenska astronomiska sällskapet är en anrik förening. Under åren har många yrkes- och amatörastronomer varit medlemmar och deltagit i sällskapets aktiviteter.

Några viktiga årtal i Svenska Astronomiska Sällskapets historia:

1919: Svenska Astronomiska Sällskapet bildas i Stockholm
1920: Populär Astronomisk Tidskrift (PAT) utkommer för första gången.
1968: De skandinaviska astronomiska sällskapen slår ihop sina tidskrifter till en gemensam: Astronomisk Tidsskrift.
2000: Det skandinaviska tidskriftssamarbete upphör. Astronomisk Tidskrift blir helsvensk och stavas därmed med ett s.
2001: Astronomisk Tidskrift byter namn till Populär Astronomi.

 

Ordförandelängd

 

1919 Karl Bohlin
1926 Hugo von Zeipel
1933 Östen Bergstrand
1942 Nils V.E. Nordenmark
1953 Bertil Lindblad
1958 Gunnar Malmquist
1964 Erik Holmberg
1972 Tord Elvius
1986 Aina Elvius
1990 Per Lindblom
1996 Hans Rickman
2000 Gösta Gahm
2010 Jesper Sollerman
2020 Peter Linde

 

Sekreterarlängd

 

1919 Nils V.E. Nordenmark
1927 Knut Lundmark
1936 Gunnar Malmquist
1942 Carl Schalén
1953 Yngve Öhman
1958 Jöran Ramberg
1959 Per Olof Lindblad
1967 Gunnar Darsenius
1984 Kerstin Lodén
1988 Kurt Sundewall
1996 Dan Kiselman
Rulla till toppen