Astronomdagarna

Klicka för affischen för Astronomdagarna 2017

Sedan 1999 har Svenska Astronomiska Sällskapet varit medarrangör för Astronomdagarna, en konferens för Sveriges yrkesastronomer och astronomiintresserade. Under mötet ordnar Sällskapet Nordenmark-föreläsningen, som är öppen för allmänheten.

Vitbok om AstronomdagarnaHur ska ett bra Astronomdagarna vara? Vitboken ger några svar.

Mer om Astronomdagarna och deras syfte kan du läsa vitboken Astronomdagarna – råd och rekommendationer som Svenska Astronomiska Sällskapet och Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för astronomi tog fram i oktober 2013. Läs vitboken som pdf.

Datum Stad Värdinstitution (länk till konferenshemsida) Nordenmark-föreläsare
26-8 okt 2022 Göteborg Chalmers tekniska högskola Dainis Dravins
21-22 okt 2021 Digitala Astronomdagarna Linnéuniversitetet
24-26 okt 2019 Stockholm Institutionen för astronomi, Stockholms universitet Gabriella Stenberg
13-15 sep 2017 Kiruna Institutet för rymdfysik Johan Kärnfelt
22-24 okt 2015 Uppsala Uppsala universitet Maria Sundin
10-12 okt 2013 Lund Lunds universitet Nils Bergvall
29 sep–1 okt 2011 Göteborg Chalmers tekniska högskola Gösta Gahm
25–26 sep 2009 Stockholm Stockholms universitet Lars Bergström
21–23 sep 2007 Kiruna Institutet för rymdfysik Ella Carlsson
21–22 okt 2005 Uppsala Uppsala astronomiska observatorium Marie Rådbo
3–4 okt 2003 Lund Lunds observatorium Bengt Gustafsson
16–17 nov 2001 Göteborg Chalmers tekniska högskola Hans Rickman
15–16 okt 1999 Stockholm Stockholms observatorium Hans Olofsson

Astronomdagarnas historia

Astronomkongresserna
Svenska astronomiska sällskapet anordnade tre astronomiska kongresser på 1920-talet.

1923 15-17 november i Stockholm och Uppsala
1925 14,16-18 oktober i Stockholm och Lund
1929 4-5 oktober i Stockholm

Svenska astronomiska sällskapet beslöt att återuppliva kongresserna under enklare former. Sålunda arrangerades den första Astronomdagen den 7 juni 1958 i Uppsala. Ca 80 astronomer deltog. Det avslutande populärvetenskapliga föredraget hade ca 90 åhörare. Sällskapets ordförande, tillika dagens värd Gunnar Malmquist inledde med förhoppningen om att detta skulle bli en årligen återkommande institution och att mötet skulle inleda en ny era av samarbete mellan de svenska astronomiska institutionerna.


Några deltagare vid Astronomdagen i Uppsala den 7 juni 1958. Från vänster till höger: Professor Bertil Lindblad (Kungl. Vetenskapsakademiens astronom, Stockholm); Professor Hannes Alfvén (elektronik, KTH); Professor Carl Schalén (Lund); Professor Gunnar Malmquist (Uppsala); Professor Gustaf Järnefelt (Helsingfors); Observator Åke Wallenquist (Uppsala); Observator Tord Elvius (Uppsala), Överingenjör Oscar Wiberg (Borggård, Finspång). Personerna identifierade av P-O Lindblad som också var närvarande vid tillfället. Fotograf okänd.

Astronomdagar i första vändan

1958 7 juni i Uppsala
1959 10-11 oktober i Lund med utflykt till Ven
1962 2-3 juni i Stockholm
1964 13-14 juni i Göteborg
1966 3-5 juni i Uppsala, 150 deltagare, alla nordiska länder
1969 7 juni i Lund
1972 23-24 september i Stockholm, deltagare från Skandinavien och Finland

Därefter övergick Svenska astronomiska sällskapet till att anordna astronomidagar (med i) och rymdveckor riktade mot allmänheten.

Astronomdagarnas återkomst
Mot slutet av 1990-talet återupplivade sällskapet idén med astronomdagar. De har från 1999 anordnats vartannat år med Nationalkommittén för astronomi som huvudsaklig finansiär och Svenska astronomiska sällskapet som medarrangör. Värdinstitutionen har bestämt utformningen av mötena med hjälp av en vetenskaplig organisationskommitté som utsetts ad hoc.

Rulla till toppen