Bli medlem

Var med och stödja astronomi i Sverige

Svenska Astronomiska Sällskapet är en ideell förening som verkar för att sprida kunskap om astronomi i Sverige. Sällskapet delar ut bidrag till astronomiska projekt, ordnar föredrag och utflykter, koordinerar Astronomins dag och natt, och publicerar tidskriften Populär Astronomi.

Som medlem i Svenska Astronomiska Sällskapet

  • får du fyra nummer varje år av Populär Astronomi, Sveriges ledande tidning om astronomi och rymdfart
  • får du information om föredrag och astronomiska aktiviteter runt om i landet
  • stödjer du vårt arbete med att göra det fantastiska med astronomi tillgängligt för alla.

Så blir du medlem

  1. Teckna en prenumeration på Populär Astronomi så blir du automatiskt medlem i Sällskapet. Du kan smidigt beställa din prenumeration på tidningskungen.se. Eller så kan du läsa mer om prenumerationer hos Populär Astronomi.
  2. Bli medlem i en astronomiförening på din ort. Bor du i till exempel Stockholm, Göteborg, Skåne, Halland, Östergötland, Västergötland, Uppland, Västmanland så finns en astronomiförening nära dig som är ansluten till och som kan erbjuda rabatterat medlemskap i Svenska Astronomiska Sällskapet. Se listan över lokala föreningar.
  3. Betala direkt till vår plusgiro. Betala in 280 kr till plusgirokonto 37 93 17-1, ange namn och fullständig adress och nämn att du vill bli medlem. Lägg till 50 kr för adress utanför Sverige.
  4. Skriv till oss. Skicka namn och adress till medlem@astronomiska.se.

Har du frågor, kontakta oss.