Bidrag

Bidrag till amatörastronomisk och populärastronomisk verksamhet

Genom medel från Stiftelsen Svenska astronomiska sällskapets planetariefond har vi möjlighet att dela ut bidrag till amatörastronomiska och populärastronomiska projekt.

Sedan 2011 har bidragen förbehållits sällskapets medlemmar och lokalavdelningar.

2022 kommer högst två bidrag att delas ut. Den totala summan är inte högre än 10000 kr.

Ansökningar ska ha inkommit till sällskapets adress senast den 1 september. Skickas per brev, enkelsidigt och ohäftat,  till ”Svenska astronomiska sällskapet, Albanova, 106 91 Stockholm”. De som erhållit bidrag tidigare ombedes bifoga en kort rapport om hur detta bidrag har använts.

Här är en lista över beviljade bidrag de senaste åren.

2020
Anna Olsson 3000 kr Fotoutställning ”Rymden anropar 2”
Göteborgs astronomiska klubb 2000 kr Marsfilter och färgfilter
Stockholms amatörastronomer 2500 kr Wifi-modul till Celestronteleskopet
Uppsala Amatörastronomer 6500 kr Sökarkamera till T41
Jenny Åkerlund 4500 kr Konstprojekt ”Celestial object (J1901-0906)”
2019
Sällskapet 100 år: bidragsmottagare utsedda utan ansökan.
Margareta Malmort
7000 kr Utställningsverksamhet
Gösta Gahm och Nils Brenning
7000 kr Sweden Solar System
Hallands astronomiska sällskap
7000 kr Utåtriktad verksamhet
2018
Ericssons AF 3000 kr Upprustning av 1 m-tel. i Saltsjöbaden
Hallands AS 4000 kr Meteorkamera
Karlskrona Astronomiförening 4000 kr Konferens 6171 Uttorp
Uppsala Amatörastronomer 4000 kr Automatisering av obs.
2017
Astronomisk ungdom 3000 kr Astronomiläger
Astronomiska sällskapet Tycho Brahe 2000 kr Dvärgplanetmodell till Sweden Solar System
Annie Csomor 2000 kr Gymnasiearbete: observationer
Cornelia Ekvall 2900 kr Gymnasiearbete: meteorkamera
Göteborgs Astronomiska Klubb 1100 kr Observatorieutrustning
Karlskrona Astronomiförening 4000 kr Konferens 6171 Uttorp
2016
Astronomisk ungdom 4000 kr Astronomiläger
Göteborgs Astronomiska Klubb 905 kr Teleskoptillbehör
Karlskrona Astronomiförening 5000 kr 6171 Uttorp, konferens
Margareta Malmort 5200 kr Belysning till utställning
Uppsala Amatörastronomer 6100 kr Väderövervakningssystem
2015
Astronomisk ungdom 3000 kr Astronomiläger
Vetenskapens hus 5000 kr Modell av Venus till Sweden Solar System
Hallands astronomiska sällskap 5000 kr Montering till LUNT-teleskop
Göteborgs Astronomiska Klubb 3000 kr Teleskoptillbehör
Karlskrona Astronomiförening 5000 kr 6171 Uttorp, konferens
STAR 5000 kr Solteleskop
Margareta Malmort 4000 kr Bilder till utställning
2014
Göteborgs Astronomiska Klubb 3000 kr Upprustning av Lahallsobservatoriet
Uppsala Amatörastronomer 5000 kr Fjärrstyrning av observatorielucka
Karlskrona Astronomiförening 5000 kr Astronomikonferens, Sturkö och Tjurkö
Göran Fredriksson 5000 kr Norrland Star Party 2014
Katja Lindblom 6000 kr Astronomi för barn
2013
Astronomisk Ungdom 6000 kr Astronomiska ungdomsläger
Göteborgs Astronomiska Klubb 2000 kr Upprustning av Lahallsobservatoriet
Uppsala Amatörastronomer 2000 kr Filterhjul
Hallands Astronomiska sällskap 5000 kr Observatorierenoveringar
Karlskrona Astronomiförening 5000 kr Astronomikonferens, Sturkö och Tjurkö
2012
Astronomisk Ungdom 7500 kr Astronomiskt ungdomsläger
Göteborgs Astronomiska Klubb 5000 kr Utrustning till Lahallsobservatoriet
Margareta Malmort 1500 kr Solbild till utställning
Uppsala Amatörastronomer 2500 kr Instrument
Gunnar Welin 3500 kr Översättning av Kant
Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening 1000 kr Projektering av föreläsningssal
2011
Hallands astronomiska sällskap 6000 kr Konstgjord stjärnhimmel
Stockholms Amatörastronomer STAR 5000 kr Instrument
Östergötlands astronomiska sällskap 5000 kr Teleskopdator
2010
Frostvikens observatorium 3000 kr Inbjudan av föredragshållare
Uppsala Amatörastronomer 5000 kr  Instrument
Norra Sveriges Amatörastronomer 5000 kr  Stjärnträff
Hallands astronomiska sällskap 5000 kr  Föreningsstart
Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening 5000 kr  Instrument
Gregorz Duszanowicz 3000 kr  Visningsteleskop
Göteborgs astronomiska klubb 3000 kr  Instrument
Katja Aglert 5000 kr  Projekt Carpe noctem
2009: Till astronomiårsprojekt
Fotografgruppen TWAN/P-M Hedén 11500 kr  Utställning av fotografier från projektet ”The World at Night”.
Stiftelsen Egna vingar 10000 kr  Astronomiläger för ungdomar.
Slottsskogsobservatoriets vänner 10000 kr  Pedagogisk verksamhet vid Slottsskogsobservatoriet i Göteborg.
Göteborgs astronomiska klubb 5000 kr Upprustning av Lahallsobservatoriet
Norra Sveriges amatörastronomer 5000 kr  Stjärnträff i Kiruna, hösten 2009
Vetenskapens hus, Stockholm 11000 kr  En uppsättning ”Galileoscope” att användas i kurser för skolbarn
Rymdgymnasiet, Kiruna och Teknikens hus, Luleå 10000 kr  Bidrag till en informationsturné i Norbottens skolor där undervisningsmaterialet ”Rymdboxen” ska introduceras.
Örebro Astronomi 7300 kr  Solteleskop att användas vid offentliga visningar i anslutning till den stora solmodellen i ”Solsystemet i Örebroformat”, centrala Örebro
Uppsala Amatörastronomer 7500 kr  En webbkamera att användas vid teleskopvisningar
Hallands bildningsförbund 15000 kr  regionala astronomiarrangemang för astronomiåret.
Gregor Duszanowicz 5 000 kr  reparation och upprustning av amatörobservatoriet i Åkersberga
Åsa Karlsson 15 000 kr  upprustning av Astronomiguiden
2008: Till astronomiårsprojekt
Thomas Marquart 8000 kr  Wikipediatävling
Örebro Astronomi 7300 kr  Solsystemet i Örebroformat
SAAF och Tycho Brahe-sällskapet 12000 kr  Ven-arrangemanget
Uppsala Amatörastronomer 12000 kr  Solteleskop
SAAF 15000 kr  Informationsskrift
Assiye Süer 2300 kr  Astronomi för barn och ungdomar
Margareta Malmort 10625 kr  Utställningslåda
Umevatoriet 15000 kr  Solfest och rymdklubb
Rymdgymnasiet i Kiruna 7500 kr  CCD-kamera
AS Aquila 8000 kr  Föredragskväll
Östergötlands AS 7500 kr  CCD-kamera
NBV 5000 kr  Kulturarrangemang
Balthazar i Skövde 5000 kr  Sommarkurs
Charlotte Helin 10000 kr  Utställning Upptäck Universum (medel från Längmanska kulturfonden)
2007
Inga bidrag
2006
Inga bidrag
2005
Inga bidrag
2004
Inga bidrag
2003
Astronomiska sällskapet Aquila, Kristianstad; 15000 kr  Teleskopinköp
2002
Borås Astronomiska Sällskap 15000 kr  Observatorierenovering
2001
Uppsala Amatörastronomer 3000 kr  Observationsutrustning
Svensk Amatörastronomisk Förening 2000 kr  Föredragshållare till Sagittarius 2000
Halmstads Astronomiska Sällskap 7500 kr  Datorisering av servicehus vid observatorium
Projekt Saltsjöbaden 5000 kr  Tillbehör till dubbelrefraktor
Margareta Malmort 2500 kr  Renovering av månutställning
2000
Uppsala Amatörastronomer 8000 kr  Laptop-dator
Svensk Amatörastronomisk Förening 3000 kr  Sagittarius 2000
Östergötlands Astronomiska Sällskap 6000 kr  Okular och filter
Stockholms Amatörastronomer 2400 kr  Teleskoptillbehör
1999
Astronomiföreningen Apollo 5000 kr  Byggnadsmaterial till klubblokal
Ericssons Astronomiska Förening 10000 kr  Diverse observationsutrustning
Stockholms Amatörastronomer 20000 kr  Teleskop
Norrköpings Astronomiska Förening 4000 kr  Okular
Margareta Malmort 5000 kr  Renovering av månutställning
Karlskrona Astronomiförening 3000 kr  Stativ till reflektor
Uppsala Amatörastronomer 26000 kr  CCD-kamera
Göteborgs Astronomiska Klubb 2000 kr  Okular
1998
Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 9000 kr  CD-ROM-torn
Kumla Astronomiklubb 10000 kr  Teleskop
Jan Sandström 2000 kr  Filter och stjärnatlas
Göteborgs Astronomiska Klubb 5000 kr  Deltagande i amatörastronomiskt läger (Ur Rosa Tengborgs donation)
Göteborgs Astronomiska Klubb 2500 kr  Stjärnkartor
Stockholms Amatörastronomer 3000 kr  Fågelkikare
Uppsala Amatörastronomer 3500 kr  Okular
Östergötlands Astronomiska Sällskap 15000 kr  Teleskop
1997
Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 5000 kr  Fjärrstyrt observatorium
Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 3000 kr  Renovering av pulsarium
Halmstads Astronomiska Sällskap 7000 kr  Uppförande av observatoriebyggnad
Margareta Malmort 6000 kr  Månfotografier till utställning
Göteborgs Astronomiska Klubb 7000 kr  Renovering av Lahalls-observatoriet

 

Rulla till toppen