Verksamhet

Sammankomster

Varje år anordnar Svenska Astronomiska Sällskapet ett antal föredrag av amatörastronomer, yrkesastronomer eller forskare inom närbesläktade ämnen. Aktuellt program.
Astronomdagarna som anordnas vartannat år är främst till för yrkesastronomer, studenter och lärare. Astronomins dag och natt utlystes av sällskapet för första gången 2012.

Tidskrift

Svenska Astronomiska Sällskapet ger ut tidskriften Populär Astronomi som alla medlemmar får.

Rosa Tengborgs ungdomsstipendium

Läs mer om Rosa Tengborgs ungdomsstipendium

Bidrag

Sällskapets planetariefond delar ut ekonomiska bidrag till amatörastronomisk eller populärastronomisk verksamhet. Läs mer om bidrag.

Astronomins dag och natt

Svenska Astronomiska Sällskapet koordinerar Astronomins dag och natt. Läs mer om Astronomins dag och natt.

Astronomdagarna

På konferensen Astronomdagarna möts alla Sveriges astronomer, forskare liksom amatörer. Läs mer om Astronomdagarna

Rulla till toppen