Verksamhet

Aktuella aktiviteter

Föredrag, utflykter, med mera: se Program hösten 2019.

Sammankomster

Varje år anordnar Svenska Astronomiska Sällskapet ett antal föredrag av amatörastronomer, yrkesastronomer eller forskare inom närbesläktade ämnen. Aktuellt program.
Tidigare program: hösten 2019, våren 2019, hösten 2018, våren 2018, hösten 2017, våren 2017, hösten 2016, våren 2016, hösten 2015, våren 2015, hösten 2014, hösten 2013, vintern 2012, hösten 2012.
Astronomdagarna som anordnas vartannat år är främst till för yrkesastronomer, studenter och lärare. Astronomins dag och natt utlystes av sällskapet för första gången 2012.

Tidskrift

Svenska Astronomiska Sällskapet ger ut tidskriften Populär Astronomi som alla medlemmar får.

Rosa Tengborgs ungdomsstipendium

Läs mer om Rosa Tengborgs ungdomsstipendium

Bidrag

Sällskapets planetariefond delar ut ekonomiska bidrag till amatörastronomisk eller populärastronomisk verksamhet. Läs mer om bidrag.

Astronomins dag och natt

Svenska Astronomiska Sällskapet koordinerar Astronomins dag och natt. Läs mer om Astronomins dag och natt.

Astronomdagarna

På konferensen Astronomdagarna möts alla Sveriges astronomer, forskare liksom amatörer. Läs mer om Astronomdagarna

Rulla till toppen