Program våren 2018

Bild: ESA/ATG medialab; Jupiter: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester); Ganymede: NASA/JPL; Io: NASA/JPL/University of Arizona; Callisto and Europa: NASA/JPL/DLR
Juice siktar mot Jupiter och dess månar (Bild: ESA/ATG medialab; NASA/ESA/J. Nichols (U. of Leicester); NASA/JPL; NASA/JPL/U. of Arizona; NASA/JPL/DLR)

Årsmöte

Sedvanliga årsmötesärenden, i år är det styrelseval.

Gabriella Stenberg Wieser: JUICE – uppdrag till Jupiters månar

Den Europeiska rymdflygstyrelsen ESA förbereder sitt stora projekt JUICE: JUpiter ICy moons Explorer som ska utforska Ganymedes, Callisto och Europa. Uppskjutningen planeras till 2022. Gabriella Stenberg Wieser vid Institutet för rymdfysik i Kiruna är ansvarig för viktiga delar av uppdraget. Hon berättar om de vetenskapliga målen för expeditionen och om hur dylika jätteprojekt planeras.

Tid: tisdag 13 mars kl 19:00
Plats: FD5 (The Svedberg-salen), AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm
Hitta dit: Buss: 61,
T-bana: Tekniska högskolan, bil: Infarten från Roslagsvägen är stängd! Albanovas parkeringsplats nås via Ruddammsvägen.

 

 


Vårutflykt till Uppsala Amatörastronomers observatorium

Vi åker tillsammans till ett av Sveriges mer avancerade
amatörobservatorier. I den lantliga miljön finns blandat annat två större teleskop
som använts för vackra bilder och visuella upplevelser såväl som för
observationer av mer vetenskaplig karaktär. Föreningens guider visar
runt i det vackra majvädret. Under återfärden till Uppsala stannar vi
på ett gårdsfik för trevlig samvaro.

Obligatorisk föranmälan till kontakt@astronomiska.se senast 2 maj.

UTFLYKTEN ÄR FULLTECKNAD.

Anmälda får mer detaljerad information om arrangemangen.

Tid: lördag 19 maj, samling 12:30, åter i Uppsala 16:30
Plats: Samlingsplats utanför Radisson Blu Hotel vid Centralstationen, Stationsgatan 4, Uppsala, därifrån busstransport till observatoriet

 


 


Tidigare program

Hösten 2017

Våren 2017

Våren 2016

Hösten 2015

Våren 2015

Hösten 2014

Våren 2014

Vintern 2014

Hösten 2013

Våren 2013

Vintern 2013

Vintern 2012

Hösten 2012

Rulla till toppen