Svenska nationalkommittén för astronomi

Svenska nationalkommittén för astronomi har som uppgifter att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde, särskilt genom att representera Sverige i den Internationella Astronomiska Unionen (IAU), åvägabringa planmässigt samarbete med besläktade vetenskapsgrenar, vid behov stå till förfogande som rådgivande organ åt universiteten och andra delar av utbildningssystemet, samt
att verka som expertorgan åt Kungl. Vetenskapsakademien, som är huvudman för kommittén.

Kungl. Vetenskapsakademien har listan över ledamöterna i nationalkommittén för astronomi samt allmän information om nationalkommittéerna och deras uppdrag.

Här samlas protokoll från nationalkommitténs senaste möten samt andra dokument.

2020
Mötesprotokoll 2020-05-08

2019

Mötesprotokoll 2019-10-23
Mötesprotokoll 2019-03-28 (på engelska)

2018

Mötesprotokoll 2018-11-15
Rapport från IAU:s generalförsamling i Wien 2018 av Dainis Dravins
Mötesprotokoll 2018-05-14

2017

Mötesprotokoll 2017-11-16
Mötesprotokoll 2017-02-06

2016

Svar på VR:s utvärdering av svensk radioastronomi och Onsala rymdobservatorium, 2016-08-08
Mötesprotokoll 2016-06-16
Mötesprotokoll 2016-02-11

Kontakter:
Sofia Feltzing, ordförande, Svenska nationalkommittén för astronomi, sofia@astro.lu.se.
Ulrike Heiter, sekreterare, Svenska nationalkommittén för astronomi, ulrike.heiter@physics.uu.se.