Sök medel från Svenska astronomiska sällskapets planetariefond

Projekt som syftar till att popularisera astronomi eller utveckla amatörverksamhet kan få stöd.

Regler:

  1. Ansökningar ska göras på ohäftade papper och postas till: Svenska astronomiska sällskapet, Albanova, 106 91 Stockholm.
  2. De måste ha inkommit senast 1 september 2012 för att komma ifråga.
  3. Medel från planetariefonden kommer även i år att förbehållas Svenska astronomiska sällskapets medlemmar och lokalavdelningar.

Beslut om bidrag tas av Svenska astronomiska sällskapets styrelse i början av oktober. Frågor till Dan Kiselman, dan@astro.su.se, eller se vår sida om bidrag.

Rulla till toppen