Supernovarester! Föredrag i Stockholm 7 november

Supernovaresten G292.0+1.8 avbildad i röntgenstrålning av Nasas röntgenobservatorium Chandra.(Bild: NASA/CXC/SAO)

Lämningar efter stjärnor som exploderat kan användas för att söka svaren på stora frågor inom astrofysiken. Hur utvecklas massiva stjärnor i slutet av sina liv? Hur kan partiklar i rymden accelereras till höga energier?
Om detta berättar Claes-Ingvar Björnsson, professor vid Stockholms universitet.

Tid: onsdag 7 november, kl 19:00
Plats: The Svedberg-salen (FD5), AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm

Rulla till toppen